Att underlätta för sina anhöriga

Alla människor kommer förr eller senare att lämna detta liv, även om man inte gärna vill tänka på det. Men det är trots allt en verklighet som många äldre människor ställs inför och många vill även underlätta för sina anhöriga genom att förbereda olika saker inför sin bortgång. De två vanligaste frågorna som många tänker på är dels hur man vill att ens begravning ska gå till och dels hur de man lämnar efter sig ska klara sig ekonomiskt.

Vita arkivet

En av de allra mest, av närmast anhöriga, uppskattade sakerna man kan göra är att skriva sitt vita arkiv. Det vita arkivet talar om precis hur man vill att ens begravning ska gå till, allt ifrån vilka man vill ska närvara till vilken musik som ska spelas. Under sorgearbetet kan det vara svårt för en anhörig att planera hela begravningen. Då är det väldigt naturligt att man ifrågasätter sig själv och undrar om det verkligen är si eller så som den avlidna skulle vilja ha det. Med det vita arkivet kan man bespara sina anhöriga detta problem samtidigt som man vet att det kommer att bli på det sätt man själv vill. Det blir ett värdigt avsked och trots sorgen kan man finna tröst i att den bortgångna fick sin sista vilja.

Att kontakta en begravningsbyrå som man känner sig trygg med är viktigt. Det finns många att välja på, till exempel lavendla.se, och alla är professionella och förstående för det jobbiga skede i livet som man för tillfället befinner sig i.

Testamente

Allt för många bråk inom släkten har skett på grund av att man är oense om hur ett arv ska delas upp. Det sista den bortgångna vill är att familjemedlemmar och släktingar ska bråka på grund av ett arv. Ett sätt för att undvika just dessa bråk är att skriva ett testamente. I sitt testamente kan man fördela sina ägodelar till de personer man vill ska ha dem. Men det går inte att fördela allt precis hur man vill mellan sina anhöriga. Det finns olika lagar och regler som man måste förhålla sig till och det rekommenderas att en jurist godkänner testamentet. Även efter detta kan dock släktingar bestrida ett testamente om de anser att det är felaktigt av en eller annan anledning. En av de saker som inte går att ändra på är arv till ens bröstarvingar. Det går att fördela tillgångarna olika mellan barnen men det går inte att göra något av dessa helt och hållet arvlöst. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med detta, men det kan vara ett visst stöd att ha en lag att luta sig tillbaka mot ifall problem av någon anledning skulle uppstå.

mts_blogging