Äldre personer i det digitala samhället

Utvecklingen har gått rasande snabbt, från det gamla analoga samhället och kontanter och legitimation till det digitala samhällets kortbetalningar och kortbetalningar och BankID. Det är inte helt lätt att hänga med och framför allt kan det behövas både rätt prylar och nya kunskaper för något så enkelt som att betala en räkning.

Konsten att bli digital i Göteborg

Det behövs ofta stöd och goda råd längs vägen mot att bli en mer digital människa. För dig som bor i Göteborg är ett tips att kontakta Seniornet där för att få kontakt med personer som både kan hjälpa och lära ut det som behövs. Ett annat tips, om du redan är lite på gång är att leta fram olika tips som finns på nätet.. Många tar nog också hjälp av barn och barnbarn för att få lite hjälp när det är något som krånglar.

Inte bara äldre som har problem

Det är absolut inte bara äldre människor som har problem med att ta till sig den nya tekniken och det handlar inte heller om hur intelligent du är. Det handlar framför allt om att det ställs helt nya krav på oss alla och att den teknik som krävs egentligen inte är särskilt användarvänlig. Men ändå måste vi använda den för att över huvud taget kunna utföra vissa saker. Det kan kännas som vi är ofrivilligt fjättrade vid den nya tekniken, men det är svårt att slippa ifrån den ändå.

Bank-ID vår nya legitimation

Egentligen är det ganska praktiskt och dessutom väldigt säkert med BankID. I alla fall för den som har Internetbank och en någorlunda modern smartphone, men vet du inte lösenordet som krävs för att du ska kunna ladda ner appen så fungerar det inte. Inte heller om du har en för gammal mobil som inte klarar av nya säkerhetssystem. Det finns hjälp att få, det är roligare att lära sig nytt än att streta emot.

mts_blogging