Vill du jobba på åldersdomshem? Läs mer om yrket här

I Sverige finns det många jobb inom vård och omsorg, särskilt om du är intresserad av att arbeta med äldre människor. Att jobba på ett äldreboende kan innebära en stundtals stressig tillvaro, men det är också ett mycket givande jobb då du kommer väldigt nära de boende på hemmet. Både unga och gamla är uppskattade inom yrket, detta då yngre personer, utöver kompetens, tillför en härlig energi och nyfikenhet medan den seniora medarbetaren tillför mognad och kunskap som uppskattas av äldre människor i behov av vård. Du kommer också tätt inpå livet med de människor du vårdar och får således daglig uppskattning för det arbete du utför.

pensionärBehöver jag någon utbildning?

Inom äldreomsorgen arbetar du i team där medarbetarna har olika bakgrund. Du kan vara utbildad sjuksköterska eller undersköterska och det finns även äldreboenden där du, utan tidigare erfarenhet, kan utbildas på plats. Arbetstiderna varierar och innefattar dag- och kvällstid samt helger. Läs mer om olika arbeten på inpeople.nu, där du kan få generella tips om olika marknader. Företaget vars mål är att alla anställda ska känna sig trygga i sin yrkesroll. De viktigaste egenskaperna är omtanke, förståelse för individen och rätt inställning till yrket. Det kan stundtals vara tungt och påfrestande så en god fysik är viktigt. Om du är senior och intresserad av att fortsätta arbeta kan din långa yrkes- och livserfarenhet vara mycket uppskattad bland de äldre.

Att tillföra glädje och trygghet i någons vardag

Att arbeta inom äldreomsorgen har under senare tid fått ett något oförtjänt rykte. Detta på grund av nedskärningar och en stressfylld arbetsmiljö. Både facket och Sveriges kommuner har uppmärksammat detta och fokus är på att, i framtiden, tillföra kompetens och att återigen ge yrket den välförtjänta eloge som det faktiskt förtjänar. Att arbeta på ålderdomshem är mycket givande, du får ta del av många historier samtidigt som du i din yrkesroll ser till att de äldres behov är uppfyllda. Du är mycket uppskattad bland de äldre och får varje dag chansen att med varsamma händer ta hand om någon som behöver just din hjälp och uppmärksamhet.

mts_blogging