Seniorer och alkohol

Bilden av en äldre person som tar sig en hutt på kvällen har länge setts som en lite rolig och sympatiskt framställning av alkoholintag på gamla dagar. Det har till och med betraktats som något nyttigt och det påpekas ofta att personer som Winston Churchill och Peter o’Toole drack för hjärtats fröjd men ända lyckades uppnå respektabla åldrar.

Riktigt så rosigt är det dock inte och tyvärr har alkoholmissbruket ökat bland Sveriges äldre under de senaste åren. Läkarrapporter har också visat att äldre har lägre tålighet, vilket innebär att en person som tidigare klarat av en viss mängd blir mer påverkad med åldern. Det kan i sin tur leda till negativa hälsokonsekvenser, inte minst i form av olyckor och alkoholrelaterade sjukdomar.

Lär dig att känna igen symptomen

En person som dricker för mycket är sällan helt medveten om det utan det är istället hans eller hennes omgivningar som märker av det. På en arbetsplats kan det exempelvis yttra sig i form av försämrad prestation, en personlighetsförändring eller till och med ett lite ovårdat yttre. I sociala sammanhang yttrar sig symptomen ofta i form av humörsvängningar, uteblivna träffar eller en märkbar oförmåga att sluta dricka i sociala sammanhang där alkohol förekommer. Om du är orolig för en medarbetare, eller om du vill lära dig mer om alkoholism, kan du vända till duktiga och erfarna tjänsteföretag som ljungsjöberg där du kan få rådgivning, utbildning och användbara verktyg.

Hitta och förebygga orsaken

Alkoholmissbruk, och många andra former av missbruk, har ofta flera underliggande orsaker och för att kunna hjälpa en person som lider är det avgörande att du kan hantera situationen på ett bra sätt. En vanlig orsak till att en äldre person börjar dricka mer än vanligt är ensamhet då åldern innebär att det finns fler i ens omgivning som gått bort, att barnen flyttat hemifrån och skapat egna liv och att det finns en känsla av att inte längre vara meningsfull. Bland yngre eller medelålders personer är det vanligare att alkoholen fungerar som ett sätt att hantera stress, ett dåligt självförtroende eller en livsstil som inkluderar en allt stigande alkoholkonsumtion.

Genom att inhämta nyttiga kunskaper om vad missbruk egentligen innebär kan du bli ett viktigt steg i ledet mot ett lyckligare och friskare liv. Ingen människa förtjänar att må dåligt men ibland krävs det yttre faktorer för att det ska ske någon förändring. Att komma med pekpinnar leder sällan någon vart, utan med empati, stöd och bra metoder finns det hjälp för alla.

mts_blogging