Äldre människor/seniora i samhället

Att ta hand om våra äldre borde vara något som vi prioriterar mer i vårt samhälle idag. Ändå är det många som står utanför samhället och som inte får den omvårdnad som de behöver. I denna text kommer ni kunna läsa om hur äldre människor behandlades på 1800- och 1900-talet i jämförelse mot idag. Trevlig läsning!

Äldre människor då

På 1800-talet fick de äldre bo kvar i sina hus tills de dog, de kunde också placeras på så kallade fattighus där de sjuka och gamla fick trängas utan att få hjälp eller vård. Det känns som att när du blev gammal, hade du ingen direkt värde längre utan du skulle då undangömmas från resten av samhället, trots att du hade bidragit till samhället hela livet.

Runt år 1945 var det vanligt att vi bodde i generationsboende och det innebar att vi bodde flera generationer på samma gård. På detta sätt kunde alla hjälpas åt. De äldre kunde ta hand om de små barnen medan föräldrarna jobbade på gården. Det var däremot långt ifrån alla som faktiskt bodde på detta vis och då det blev för jobbigt att ha kvar de äldre såg staten till att upprätta pensionärshem för de äldre. De kunde mot en summa pengar hyra in sig på dessa hem. Detta vara en typ av äldreboende men där fanns inga sköterskor som kom dig och såg till att de hade det bra. De fick alltså klara sig bäst de själva kunde.

Äldre människor idag

I och med att det blev en folkhemsrevolution på 1940-talet bidrog det till att det sattes fokus på

välfärden och att alla skulle ha det bra. Du hade rätt till boende och vård oavsett om du var gammal, ung, rik eller fattig. Det gjorde att många äldreboende med vårdpersonal började att upprättas. Familjerna kunde nu flytta sina sjuka äldre till dessa hem istället för att underlätta för dem själva.

Idag finns det många olika äldreboenden med personal i vårt land och trots att det är bra för familjerna och de äldre, så är det en stor arbetsbörda för personalen. De är för få sköterskor och för många patienter. Kanske hade det varit bättre om kommunerna hade tagit in mer personal som hade delat på arbetsuppgifterna under dagen och natten. Många äldre vill inte bo på ålderdomshem utan är trygga i sitt hem och då kan dem fortsätta bo där men istället få hemhjälp. Sköterskor kommer då hem till de äldre och tar hand om dem efter överenskommelse. De kan även handla och städa vid behov. Långa arbetsdagar kan leda till förkylning och halsont för personalen och då kan de inhandla strepsils på apoteket som lindrar halsont och gör att de kan fortsätta jobba.

mts_blogging