Äldre och ökad självständighet

På äldre dar är det vanligt att man inte vill inse att man nått en ålder där man kan behöva ta emot hjälp. För de flesta människor är det en självklarhet att behålla sin självständighet så länge som möjligt men med ett samhälle där äldre människor kommit att bli lite bortprioriterade kan det vara svårt. Aktiviteter går att finna men det kanske inte är lika enkelt som förut och många av de äldres bekanta kan ha blivit varse om hur olyckligt hälsan kan styra.

Internet och äldre människor

Internet har öppnat upp för nästintill oändliga möjligheter för människor och även äldre människor för den delen. Tyvärr är det fortfarande en stor del av vår äldre befolkning som är ovana med att använda data och känner sig osäkra med den nya tekniken som BankID, Swish och även att göra bankärenden online. Alla äldre människor är dock inte osäkra med den nya tekniken men för de som är det kan anhöriga vara ett stort stöd och visa hur man enkelt kommer ut på en hemsida och hur man sköter sina bankärenden. Att sitta med och visa men även göra en lathund efteråt underlättar enormt. Även att informera om de risker som finns med den nya tekniken bör göras, t. ex informera om att aldrig lämna ut sitt BankID om någon ringer och utger sig för att vara bank eller annan myndighet.

Ökad självständighet

På vintern blir det svårt för många äldre att ta sig ut p.g.a. dålig snöröjning och halka. Hemtjänst finns i de flesta fall att tillgå och vardagliga ärenden som att handla brukar de sköta. Ett problem som kan uppstå med hemtjänsten, som dock gör sitt bästa, är att de har begränsat med tid. Ofta hinner de bara ta sig till närmsta affär och köpa det mest nödvändiga och det kan bli väldigt dyrt. Genom att äldre människor lär sig att komma ut på hemsidor kan de enkelt gå in på matkassetopplistan och jämföra priser samt få sin mat hemkörd och levererad till dörren vilket inte bara är billigare utan även ger en ökad känsla av självständighet.

Internet är inte bara bankärenden utan även tillgång till tjänster som underlättar, roliga spel och social samvaro som många äldre människor saknar. I den bästa av världar skulle inte en enda människa behöva vara ensam och enbart ha vårdinstanser att förlita sig till utan självklart även kamrater och andra nöjen. På internet finns även streamingtjänster där musik från alla möjliga årtal finns representerade, möjlighet till att lösa sudoku eller klura på korsord.

Internet är inte bara av godo men inte bara av ondo heller. I många fall kan mycket av det internet erbjuder underlätta den enskilda individens liv och skapa en vardag med mindre stressmoment, något alla våra äldre förtjänar.

mts_blogging