Tryggad ekonomi för äldre

För personer som börjar närma sig pensionsåldern liksom fö dem som redan är pensionärer, är det viktig med en trygg och stabil ekonomisk situation. När man lämnat arbetslivet kan det vara svårare att tackla oväntade utgifter och påverka sin ekonomi i större grad, exempelvis ta lån eller skapa inkomsthöjningar. För många äldre kan det vara ett stressmoment att hålla reda på allt ifrån skatteregler till tekniska lösningar som finns via internet och appar.

Finns stöd hos förbunden

Sveriges fem största pensionärsorganisationer SPF, PRO, RPG, SPF och SKPF genomför årligen en kurs i tryggad ekonomi. När plötsliga utgifter uppstår kan det vara svårt för äldre att råda bot på situationen och lösningar kan då bli för att låna pengar, vilket kan vara svårt hos de traditionella bankerna. Men det finns alternativa långivare där det går att låna 100000 även för äldre, och man kan även utbilda sig inom ekonomi. De fem organisationerna har tillsammans över 900 000 medlemmar och utbildningar i tryggad ekonomi för äldre ordnas på flera håll i landet.

Samarbete med bankerna

Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, har på eget intiativ även initierat ett större samarbete med Sveriges större banker, där man utgår från enkätundersökningar och intervjuer med Sveriges äldre befolkning. Man har därmed kartlagt vilka problem och behov som finns. Även andra myndighet som Skatteverket och pensionsmyndigheten har deltagit i projektet och resultatet är en mängd olika utbildningar för seniorer. Livet efter arbetsför ålder vill de flesta ska betyda ett stressfritt leverne utan ekonomiska bekymmer. Det behöver inte alltid betyda att man ska leva ett liv i lyx, men att vardagen ska gå runt utan att pengar är ett huvudproblem.

12 procent “fattigpensionärer”

Andelen äldre med väldigt låg ekonomisk standard ligger omkring 12% enligt Pensionsmyndigheten. Gränsen för äldre att hamna inom begreppet “fattigpensionär” är 12 100 kronor och för denna grupp äldre gäller det att verkligen vända på varje krona. Ensamstående äldre kvinnor är den grupp man ringat in som löper störst risk att hamna på en mycket låg ekonomisk nivå i samhället. De personer som exempelvis amorterat av ett bostadslån har bättre förutsättningar att klara av en kärvare ekonomisk situation på äldre dagar. Det är även viktigt att man har kunskap i vilka bidrag man kan ansöka om, exempelvis bostadstillägg.

Regionala skillnader

Ser man till den geografiska faktorn, bor det fler äldre med låg ekonomisk standard i Norrlands inland än i övriga landet. Värt att nämna är att det på platser där genomsnittspensionen är lägre även kan vara betydligt billigare att bo än i exempelvis huvudstadsregionen. För att uppnå en generellt tryggad ekonomi efter arbetslivet är det många som sparar i olika fonder eller avsätter en viss procent av lönen på ett särskilt sparkonto. Att kunna jobba några år längre än vad gällande pensionsålder visar, kan även öka pensionen och ge bättre “ekonomiska muskler” tiden efteråt.

mts_blogging