Vanliga krämpor hos äldre

När man blir äldre är det inte alls ovanligt att kroppen känns lite sliten. Man kan också märka av krämpor man inte reflekterat över innan. Några av de allra vanligaste krämporna tar vi upp här i artikeln.

Smärtor i kroppen

Det är väldigt vanligt att man drabbas av olika smärtor i kroppen när man blir äldre. Det kan röra sig om artros som är en slags inflammation i kroppens leder. Den lindras av att man rör sig mer, men om man är lite äldre kan det vara svårt att ta sig iväg ut. Långvarig smärta i kroppen är dock alltid bra att rådgöra med sin läkare om.

Problem med synen

Många äldre blir av med sina körkort för att de inte längre klarar synkraven som krävs för att man ska kunna köra på ett säkert sätt. Just problem med synen kommer ofta med åldern och ibland räcker det med att man får ha glasögon när man kör. Andra gånger är synen helt enkelt för dålig.

Svårt att minnas

Alla kan ha lite svårt att minnas saker då och då. Men när man blir äldre kan det finnas en risk att man utvecklar demens vilket är en sjukdom som gör att det blir svårt att både tolka omgivningen och att komma ihåg även viktigare saker. Man kan också få svårt att känna igen nära och kära. Bara för att man har lite svårt att komma ihåg tider behöver det dock inte betyda att man är dement, men om en äldre anhörig blir mer och mer glömsk kan det vara klokt att kontakta dennes läkare.

Bensår

Ett bensår är ett sår på ben eller fötter som inte läker trots att man ger det god behandling. I regel säger man att ett bensår är ett sår som inte läkt på sex veckor. Ett bensår kan bli allvarligt om man inte sköter det. Man kan till exempel få infektioner i dem och till slut utveckla en blodförgiftning. Det kan man rent av avlida från. Speciellt illa är det om man är diabetiker eller av annan anledning har sämre blodcirkulation i benen. Ofta är det så att bensåren blir sämre om man är allt för stillasittande. Att komma upp och röra på sig, samt att ha kompressionsstrumpor på benen kan vara väldigt bra. Då kan bensåren få bättre chans att läka.

mts_blogging