3 anlendingar till att seniorbemanning har blivit så populärt

Det finns många anledningar till att äldres erfarenheter är bra att ta tillvara på i arbetslivet. Många äldre har mycket insikter som kommer från en mångårig erfarenhet inom det yrket det var verksamma inom, vilket kan vara ovärderlig kunskap. Det är en av anledningarna till att det har blivit populärt med seniorbemanning. En senior kan, genom sin erfarenhet enkelt se vad som behöver göras på arbetsplatsen och hur det görs mest effektivt. En annan anledning till populariteten är att seniorer ofta lägger sig lägre i löneanspråk, då många vill arbeta för att få ta del av det sociala livet samt dryga ut sin pension.

shutterstock_314870831Fördelar med Rot och Rut

Många seniorer som väljer att arbeta genom bemanning gör hushållsnära tjänster och då ofta lite enklare arbeten. För dessa tjänster kan man göra ett Rot och Rut avdrag. Rot innebär reparation och underhåll på ditt bostadshus eller på ditt fritidshus. Du kan maximalt få en 30 % reduktion av kostnaderna för dessa tjänster. Rut är avdraget som du kan få för hushållsarbete, som till exempel enklare rengöring, tvätt och underhåll. Även barnpassning, enklare trädgårdsarbete och omsorgstjänster. Med Rut kan du få 50 % reduktion per år. Genom Inpeople bemanning hittar du kunniga seniorer som kan utföra dessa tjänster.

Seniorer har kunskap

Människor som har pensionerats har fortfarande mycket att erbjuda arbetsmarknaden. För många seniorer är det ett självklart val att fortsätta vara aktiva, antingen i det yrke som de arbetade i innan eller med lite enklare jobb i hem och hushåll. Dessa arbeten ger även rätt till avdrag och kan bli en mycket god affär, både för senioren och för den som anställer. Många väljer även att anställa seniorer genom bemanning för att de har ovärderlig kunskap som kan bidra till företagets framgång. En senior har mognad kunskap som vore synd att inte ta tillvara på.

 

mts_blogging