Arbete inom äldrevård

Alla blir vi äldre och till slut kan man behöva flytta in på ett särskilt boende. Man klarar sig helt enkelt inte själv hemma utan man behöver lite extra hjälp. För den som lever ensam kan det också kännas lite roligare att umgås med andra personer än att bara sitta själv varje dag. När det gäller personal inom äldrevården är det dock en annan sak. Det är inte alltid så lätt att finna vikarier och andra som kan rycka in när det behövs.

Kontorsarbete inom äldrevården

När det gäller administrativa arbeten och kontorsjobb inom äldrevården brukar det inte vara några problem att finna kompetent personal. Man kan till exempel kontakta företaget Bemanning Stockholm för att få hjälp. De kan tillsätta olika former av tjänster med kort varsel.

Äldreomsorgen och vikarier

När det gäller tjänster som inte innefattar att sitta på kontor kan det dock vara lite svårare att hitta vikarier och andra som kan ersätta vid sjukdom, semester med mera. Det leder ofta till oerhörd stress i arbetet för de ordinarie anställda. Ibland får de jobba dubbelt för att hinna med och risken för att mediciner ska missas med mera ökar rejält.

En annan sak som kan vara lite svårt just när det gäller vikarier är att de inte riktigt vet hur saker och ting brukar ske på boendet. Det kan också skapas en del otrygghet när det plötsligt är nya personer på plats som de äldre inte känner igen. En sak som också bidragit till problem under den senaste tiden är språkliga svårigheter. Det kan handla om att vikarien inte riktigt är så van vid att prata svenska och för äldre som har lite svårt att höra kan det bli riktigt komplicerat.

Att arbeta med äldreomsorg

En dag inom äldreomsorgen kan vara relativt stressig. Man kan antingen arbeta på morgonen, eftermiddagen, kvällen eller natten. Arbetsuppgifterna är ofta desamma oavsett när man arbetar. Det kan handla om att städa, laga mat, hjälpa till med duschar, toalettbesök, tvätt och liknande. Dessutom ska man hjälpa till med mediciner och annat.

Fysiska krav för arbetet

För att kunna arbeta inom äldrevård finns det inte några direkta fysiska krav. Det är dock viktigt att man är förberedd på att arbetet innehåller en hel del stående och gående. Man kan inte räkna med att sitta några längre stunder under arbetsdagen. Det kan också förekomma en del tunga lyft och när man städar kan man behöva gå ner på knä eller krypa för att få rent överallt. Om någon ramlar kan det också vara så att man behöver hjälpa personen upp. Då kan det krävas lite extra styrka. Det skadar alltså inte att vara i någorlunda fysisk form när man arbetar med äldre.

mts_blogging