Har äldre svårare att ta till sig den nya tekniken?

På frågan om äldre personer har svårare att ta till sig och förstå allt rörande den nya tekniken som finns i dagens samhälle, så kommer det generella svaret att bli ja. Naturligtvis blir det svårare att som pensionär helt plötsligt behöva ändra på alla sina rutiner och lära sig nya sätt att ta hand om allt som rör det vanliga vardagslivet. Här handlar det helt enkelt om förmågan att lära sig. Normalt sätt så talas det om att barn är de som i en mycket låg ålder har den bästa förmågan och förutsättningarna att snabbt lära sig nya saker.

Om du är runt 30-40 år idag så håller du säkert med om att det som exempel är mycket svårare att lära sig nya saker i snabb takt, utan det liv som du lever har blivit ingrott och svårt att förändra. När då alla de som uppnått pensionsåldern ska börja lära sig nya saker på äldre dagar, så kommer du säkert att förstå att detta inte kommer att bli varken enkelt eller gå speciellt snabbt. Nu kommer naturligtvis detta att vara individuellt från person till person, och i första hand kommer det naturligtvis att vara viljan och intresset gällande allt det nya som kommer att vara den styrande faktorn.4149833163_d2e671895d_b

Faktum är helt klart att vissa äldre människor hänger med bra och har ett stort intresse av, och är nyfikna på, allt det nya som sker i samhället. För dessa brukar det då gå bättre att lära sig alla den nya funktionerna och acceptera dem, än vad det gör när intresset inte finns och viljan att gör de förändringar som krävs saknas. En del behöver helt enkelt lite mera hjälp på traven, men inte är omöjligt och det gäller bara att få alla människor att förstå det nya som händer och varför allt förändras.

mts_blogging